SS OSH dne 20. 4. 2018   schválilo  doplnění  Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS    

OBSAH: stávající text odst. II. „k bodu d)“ odst. 3. Titul Čestný člen SH ČMS, VYPUSTIT a nahradit tímto textem:

  • uděluje se fyzickým osobám, které nejsou členy SH ČMS, a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, sboru, či dobrovolného hasičstva jako celku. K SH ČMS se hlásí a svými občanskými postoji a aktivitami podporují jeho činnost a poslání.
  • titul udělují po projednání rozhodovací orgány všech stupňů (valná hromada, shromáždění delegátů nebo představitelů sborů, shromáždění delegátů nebo představitelů OSH, shromáždění starostů OSH a sjezd). Orgány, které titul udělí, vedou evidenci udělených titulů
  • výrazem uděleného titulu je medaile a diplom
  1. 4. 2018 SS OSH schvaluje doplněk Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

                                                                                                                                     

KE STAŽENÍ