Pro medaile Za záchranu života a Za odvahu a statečnost do Přibyslavi v pátek 7. června 2019 přijelo sedm dobrovolných hasičů.

Ocenění jim v obřadní síni zámku Zachariáše z Hradce předali starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka a člen výkonného výboru SH ČMS, starosta okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou Luboš Zeman.

Jeden ze sedmi vyznamenaných na sobě neměl uniformu. Byl to Viktor Jelínek ze sboru dobrovolných hasičů obce Hlubočany v okrese Vyškov. Žák 5. třídy základní školy v Bohdalicích spolu s Janem Dvořákem, který do Přibyslavi ze zdravotních důvodů nepřijel, vytáhl spolužáka ze zamrzlé požární nádrže, když vážnou překážkou jim byly velmi strmé stěny. Malý Viktor Jelínek se neubránil dojetí a Medaili za odvahu a statečnost převzal se slzami v očích.

Shodnou medaili obdrželi Daniel Jůna a Tomáš Malý ze sboru Tanvald Šumburk v okrese Jablonec nad Nisou za to, že z hořícího a silně zakouřeného objektu vynesli kojence a do bezpečí vyvedli několik lidí.

Medaili Za záchranu života si do Krásného Pole v okrese Ostrava odvezl Ing. Ivo Kotlař, který nosí dvě uniformy - dobrovolného hasiče a městského policisty; z havarovaného automobilu vyprostil již nedýchajícího řidiče a odbornou masáží srdce ho dokázal oživit.

Až z Chodova v okrese Sokolov si pro stejnou medaili přijeli David Čenec za složitou evakuaci ženy přes plot z blízkosti hořící chaty a Martin Branda ze Starých Holešovic v okrese Chrudim za oživení srdce po jeho zástavě.

Nejblíže do Přibyslavi měl Libor Janíček z SDH Dlouhé u Bobrové v okrese Žďár nad Sázavou. V noční tmě na nefrekventované silnici mezi vesnicemi Strážek a Moravec postřehl dohasínající světla již dlouho havarovaného automobilu. S přítelkyni z něho vytáhli těžce zraněného řidiče a podle telefonické instruktáže operátora integrovaného záchranného systému ho drželi při životě až do příjezdu zdravotnických zachránářů.

Text a foto: Ivo Havlík

 

Vyznamenaným v obřadní síní přibyslavského zámku zazpívala Michaela Štefáčková.

Dramatické příběhy, v nichž šlo o život, četla Andrea Pátková ze Žižkova Pole.

Jedenáctiletý Viktor Jelínek z Hlubočan v okrese Vyškov Medaili za odvahu a statečnost převzal se slzami v očích.

Tomáš Malý (vlevo) a Daniel Jůna ze sboru Tanvald Šumburk v okrese Jablonec nad Nisou.

David Čenec z Chodova v okrese Sokolov.

Ivo Kotlař z Krásného Pole v okrese Ostrava.

Libor Janíček z obce Dlouhé v okrese Žďár nad Sázavou.

První gratulantkou Martina Brandy ze Starých Holešovic v okrese Chrudim byla manželka.