PROGRAM KE STAŽENÍ

9.00-10.00      provedení prezence účastníků VI. sjezdu SH ČMS

 

10.00             zahájení VI. sjezdu SH ČMS – úvodní slovo starosty SH ČMS a  

                        hejtmana Jihomoravského kraje

                     ohlášení způsobilosti sjezdu k jednání a rozhodování (řídící sjezdu)

                     volba pracovních orgánů sjezdu: předsednictva

                                                                       zapisovatelů a ověřovatelů zápisu

                                                                       mandátové komise

                                                                       volební komise

                                                                       návrhové komise

                                                                       skrutátorů sjezdového jednání

                     projednání a schválení programu sjezdu

                     projednání a schválení jednacího řádu sjezdu

                     projednání a schválení volebního řádu sjezdu

                     rozprava o zprávě o činnosti SH ČMS do VI. sjezdu SH ČMS a o zprávě o činnosti ÚKRR (zprávu delegáti obdrželi s pozvánkou na jednání VI. sjezdu SH ČMS), případně vystoupení přizvaných hostů

 

                     přestávka – ustavující schůze pracovních komisí VI. sjezdu

        

                      zpráva mandátové komise

 

                     projednání návrhu změny platných stanov SH ČMS (Čl. 37, odst. /5/)

 

                     představení kandidáta na funkci starosty SH ČMS         

                     představení kandidáta na funkci předsedy ÚKRR

                     PŘESTÁVKA a volba starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR

                     výsledek volby starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR a předání  jmenovacích dekretů zvoleným funkcionářům

 

                     představení kandidátů na funkci náměstka starosty SH ČMS  

                     PŘESTÁVKA a volba náměstků starosty SH ČMS

                     výsledek volby náměstků starosty SH ČMS a předání jmenovacích    dekretů zvoleným funkcionářům

 

                     volba členů VV SH ČMS a členů ÚKRR po jednotlivých krajích

                     PŘESTÁVKA

                     výsledky voleb členů VV SH ČMS a členů ÚKRR a předání

                     jmenovacích dekretů zvoleným funkcionářům

                     projednání a schválení usnesení VI. sjezdu SH ČMS

cca 16.00        závěr VI. sjezdu SH ČMS