Zpravá z hlasování per rollam z Mimořádného shromáždění starostů OSH ze dne 22. 2. 2021. 

ZPRÁVA KE STAŽENÍ