Monika Němečková  starostka SH ČMS telefon: 606 683 699
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Josef Bidmon náměstek starostky SH ČMS  telefon: 608 779 060
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Jaroslav Salivar náměstek starostky SH ČMS  telefon: 725 040 500
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Richard Dudek  náměstek starostky SH ČMS  telefon: 724 190 746
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Zdeněk Nytra    náměstek starostky SH ČMS telefon: 602 775 100
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Dana Vilímková náměstkyně starostky SH ČMS telefon: 724 236 655
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Jan Aulický náměstek starostky SH ČMS telefon: 606 690 376
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Karel Barcuch předseda ÚKRR telefon: 602 206 092
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

Dle Stanov SH ČMS vedení 

a) projednává a rozhoduje záležitosti stanovené organizačním řádem sdružení nebo jemu svěřené VV,

b) připravuje podklady pro jednání VV a provádí jeho rozhodnutí,

c) určuje zaměření řídicích činností starosty, náměstků starosty a ředitele Kanceláře sdružení,

d) vyřizuje běžné záležitosti řízení SH ČMS,

e) o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV.

• Vedení tvoří starosta a jeho náměstkové.

• Zasedání vedení se koná podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Svolává je starosta z vlastní iniciativy nebo na žádost některého z členů jeho vedení.

•Vedení rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty.

• Rozhodovat lze též za podmínek uvedených v čl. 11.

• Nesouhlasí-li člen vedení s rozhodnutím, může žádat projednání záležitosti na nejbližším zasedání VV. Taková záležitost musí být zařazena do programu (pořadu) zasedání. Jde-li o naléhavou (závažnou a neodkladnou) záležitost, musí být zasedání VV svoláno do deseti dnů.

• Ředitel Kanceláře se zúčastňuje jednání vedení SH ČMS s hlasem poradním.