Jan Slámečka  starosta SH ČMS 
Lubomír Janeba první náměstek starosty SH ČMS 
Jaroslav Salivar náměstek starosty SH ČMS 
Richard Dudek  náměstek starosty SH ČMS 
Monika Němečková    náměstkyně starosty SH ČMS
   
Jan Aulický ředitel Kanceláře SH ČMS
   
Jan Bochňák předseda ÚKRR