Jaroslav Salivar  první náměstek starosty SH ČMS 
Lubomír Janeba  náměstek starosty SH ČMS 
Richard Dudek  náměstek starosty SH ČMS 
Monika Němečková    náměstkyně starosty SH ČMS
Jan Slámečka náměstek starosty SH ČMS
Jan Aulický ředitel Kanceláře SH ČMS
   
Jan Bochňák předseda ÚKRR