Ze shromáždění starostů OSH dne 28. 5. 2021 si můžete stáhnout následující dokumenty:

Usnesení shromáždění starostů OSH