JAN AULICKÝ

 (49 let) je členem Sboru dobrovolných hasičů Škoda Auto a.s. Je ředitelem Kanceláře SH ČMS.

Velice rád bych poděkoval za důvěru, kterou jste v mou osobu vložili pro volbu starosty SH ČMS. Vážím si jí!

Přesto mi dovolte oznámit, že po důsledném zvážení všech okolností, které v poslední době ovlivnily nejen můj osobní, profesní a dobrovolnický život, jsem se rozhodl ve volbě starosty SH ČMS, která proběhne dne 8. prosine 2018 NEKANDIDOVAT na tuto funkci.

Tímto zároveň vyjadřuji svou maximální podporu pro volbu starosty mému kolegovi a příteli JANU SLÁMEČKOVI, náměstkovi starosty SH ČMS a starostovi KSH kraje Vysočina. Honzu znám mnoho let a jsem pevně přesvědčen, že jeho odborné znalosti, schopnosti i dovednosti ve spojení s rozsáhlými osobními kontakty, které získal při svém dlouholetém působení v komunální politice a jeho diplomatickém jednání jemu vlastním, dovedou SH ČMS důstojně a hrdě k řádnému Sjezdu SH ČMS v roce 2020.

Věřím, že mé rozhodnutí pochopíte a vyjádříte i vy svou podporu Janu Slámečkovi.

 

JAROSLAV SALIVAR

(51 let) je členem Sboru dobrovolných hasičů Radnice. Je ředitelem Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut.

PROFESNÍ PROFIL A CHARAKTERISTIKA KANDIDÁTA

Ing. Jaroslav Salivar (51 let)

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské -VŠB Ostrava, HGF - technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu.

Součastné zaměstnání: ředitel Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut.

Členství v SH ČMS, funkce, činnost: 

- člen od roku 1982 (před tím mladý hasič), dříve Tachov, v současnosti SDH Radnice

- aktivní celoživotní spolupráce a pomoc SH ČMS na všech úrovních řízení z pozice všech doposud vykonávaných řídících funkcí ve státní správě, HZS ČR, atd.

- od roku 2010 náměstek starosty SH ČMS pro oblast represe a sportu

V případě zvolení mám zájem pracovat v oblasti: starosta SH ČMS.

Ostatní znalosti a zkušenosti: 

- Detailní znalost fungování oblasti vnitřní bezpečnosti ČR (vč. IZS, HZS a PČR), veřejné správy, legislativního procesu atd., vyplývající z dlouholetého zastávání funkcí okresního a krajského ředitele HZS, přednosty okresního úřadu, 1. náměstka MV, místopředsedy Výborů pro civilní nouzové plánování, prevenci kriminality, Meziresortní komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, Rady vlády pro BESIP, člena výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky a pro obranné plánování a Rad vlády pro lidská práva, pro záležitosti romské komunity a pro zdraví a životní prostředí, zástupce v Radě vlády pro NNO, člena Ústředního krizového štábu, Krizového štábu MV, předsedy Poradní komise MV pro bezpečnostní výzkum, místopředsedy Meziresortní komise pro potírání obchodování s lidmi, předsedy Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhdoného chování při sportovních utkáních, předsedy Řídícího výboru projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS, člena Koordinační komise náměstků řešících problematiku vrcholového sportu, předsedy Správní rady Zdravotní pojišťovny MV, místopředsedy Sdružení sportovních svazů ČR a řady dalších.

Zájmy a záliby: 

- dobrovolná a profesionální požární ochrana

- hudba (dříve i aktivně)

- pěstování konifer a květin

- kynologie, turistika

 

JAN SLÁMEČKA

(66 let) je členem Sboru dobrovolných hasičů Olší u Tišnova. Je důchodce.

PROFESNÍ PROFIL A CHARAKTERISTIKA KANDIDÁTA

Jan Slámečka (66 let)

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.

Současné zaměstnání: důchodce.

Členství v SH ČMS, funkce, činnost: 

- členem od roku 1967 - 51 roků

- od roku 1975 do roku 1990 (15 roků) členem výboru SDH

- od roku 1990 do roku 2010 (20 roků) starostou sboru

- od roku 1991 do roku 2012 (21 roků) starostou okrsku

- od roku 1995 - doposud (23 roků) členem VV OSH Žďár nad Sázavou

- od roku 1998 - doposud (20 roků) náměstkem starosty OSH Žďár nad Sázavou

- od roku 2005 do roku 2010 náměstek starosty KSK Kraje Vysočina

- od 2010 - dosud starostou KSH Kraje Vysočina

- od roku 2005 - dosud členem VV SH ČMS

- od roku 2015 - dosud náměstkem starosty SH ČMS 

Ostatní znalosti a zkušenosti: 

- čtyři volení období (16 roků) členem Zastupitelstva Kraje Vysočina 

Zájmy a záliby: sport pasivně, regionální historie

Stručná charakteristika kandidáta: 

- profesní zařazení

- 1973 až 1976 dělník v elektrotechnických závodech

- 1976 až 1985 uvolněný funkcionář Místního národního výboru

- 1985 až 1989  studium VŠP

- 1989 až 2008 předseda OV KSČ

- 2008 až 2016 uvolněný člen zastupitelstva Kraje Vysočina, předseda Bezpečnostní komise Kraje Vysočina

od roku 2016 důchodce

 

MILAN SPILKA

(58 let) je členem Sboru dobrovolných hasičů Radětice. 

PROFESNÍ PROFIL A CHARAKTERISTIKA KANDIDÁTA

Milan Spilka (58 let)

Nejvyšší dosažené vzdělání: úplné středoškolské odborné.

Současné zaměstnání: manager výroby.

Členství v SH ČMS, funkce, činnost: 

- 1978

- náměstek starosty SDH Radětice

- člen výboru 4. okrsku Milín

- člen ORP OSH Příbram

V případě zvolení mám zájem pracovat v oblasti: dotace, granty, řízení kolektivu.

Ostatní znalosti a zkušenosti: ruský jazyk B.

Zájmy a záliby: 

- myslivost

- životní prostředí

- ralley

Stručná charakteristika kandidáta: 

Jmenuji se Milan Spilka, bytem Radětice, okr. Příbram. Vážím 95 kg a měřím 185 cm, nosím střídavě plnovous a brýle.

Povahové vlastnosti: jsem komunikativní, pracuji s velkým počtem lidí, rád řídím a deleguji ostatní ke splnění projektů. Požaduji zpětnou vazbu. Zvládám krizové situace při jednání. V kolektivu jsem oblíben pro svoji upřímnost a zodpovědnost. Rád pracuji v týmu. Nemám rád lež, odkládání úkolů a fráze "Rád se učím novým věcem". Přikláním se k otevřenému a upřímnému jednání.

Od roku 2006 pracuji v zastupitelstvu, kde zastávám funkci předsedy finančního výboru. Pomáhám s rozvojem obce a realizací daných akcí. Jsem jednatelem občanského spolku Radosta, kde plním funkci ochránce přírody a krajiny v České republice. Dále jsem předsedou mysliveského spolku Radětice - Stěžov.

Moje zájmy jsou: práce s dobrovolnými hasiči, myslivost a adrenalinové sporty.