KONCEPCE OCHRANA OBYVATELSTVA

Stálé body jednání

 • Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 • Stav plnění dlouhodobých úkolů
 • Informace z jednání vedení a VV SH ČMS 
 • Informace z činnosti KOROO, OOROO a odborníků
 • Organizační záležitosti

Pracovní schůzka – 4.1.2023 Praha

 • Stálé body jednání
 • Návrh plánu práce ÚOROO na rok 2023
 • Informace z GŘ HZS – zástupce GŘ
 • Informace o postupu práce na směrnici pro vytváření SDOO
 • Termíny jednání rady v roce 2023
 • Informace k manuálu pro pořádání humanitárních sbírek
 • Příprava setkání – Přibyslav
 • Podněty pro doplnění informací na webu SH ČMS – Vzdělávání (pracovní skupina)
 • Různé

Pracovní schůzka – 20.4.2023 – Zbiroh

 • Stálé body jednání
 • Prohlídka záchranného útvaru a muzea ve Zbirohu
 • Informace o jednáních s AČR a AZ o možné spolupráci
 • Příprava setkání vedoucích rad OO – Přibyslav
 • Práce na webu ochrany obyvatelstva
 • Různé

Pracovní schůzka – 28.6.2023 Praha

 • Stálé body jednání
 • Informace z GŘ HZS o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (zástupce GŘ HZS ČR)
 • Informace o postupu práce na směrnici pro vytváření SDOO
 • Náplň rámcové dohody o spolupráci ve vztahu k ochraně obyvatelstva a SDOO
 • Úprava pojistné smlouvy SH ČMS ve vztahu k činnostem spojených s ochranou obyvatelstva a činností SDOO
 • Místo a úloha ÚOROO, KOROO, OROO a SDH v přípravě předurčených jednotek SDH obcí na ochranu obyvatelstva
 • Příprava setkání vedoucích rad OO – Přibyslav
 • Návrhy na úpravu expozice OO zámek Přibyslav
 • Postup prací na webu SH ČMS – sekce ochrany obyvatelstva
 • Různé 

Pracovní schůzka – 16.9.2023 Přibyslav (setkání vedoucích rad OO)

Pracovní schůzka – 6.12.2022 Praha

 • Stálé body jednání
 • Zhodnocení roční činnosti ÚOROO (zpráva o činnosti)
 • Příprava plánu činnosti na rok 2023
 • Různé