V pátek 22. června 2018 se v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi uskutečnilo vyhlášení republokových výsdledků literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018. Vyhodnocovány byly tři nejlepší práce ve všech kategoriích. V letošním ročníku se soutěžilo ve čtyřech kategoriích literární části, v níž soutěžili žáci od třetího ročníku základní h škol až po studenty čtvrtých ročníků středních škol. Též se soutěžilo v deseti kategoriích výtvarné části - soutěžili žáci od mateřských škol ve dvou kategoriích  a žáky od třetí třídy až po studenty posledních ročníků středních škol. Speciální kategorií je kategorie K1 a K2, v níž soutěží děti a mládež s více tělesnými vadami. Poslední je kategorie prací zpracovávaných výpočetní technikou DT 1 a DT 2. Diplomy a ceny předával náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka. 

VÝSLEDKY REPUBLIKOVÉHO KOLA POODM 2018

PREZENTACE VÝTVARNÝCH PRACÍ

FOTOGALERIE

LITERÁRNÍ PRÁCE 

L1

1. místo - Matěj Sihelský - Hasiči

2. místo - Sára Zezulová - Hasič Toník

3. místo - Lucie Karlová - Léto jasná zpráva

L2

1. místo - Věra Namyslová - Požární sport - z mého pohledu

2. místo - Kateřina Čápová - Jak jsem se zbavila zlozvyku

3. místo - Jiří Jindra - Požár v Nosetíně

L3

1. místo - Patrik Soural - Hasiči

2. místo - Tereza Petříková - bez názvu

3. místo - Filip Šebek - Na ledě

L4

1. místo - Barbora Hulanová - Hasiči

2. místo - Leona Válková - Vodní zdroje

3. místo - Vendula Dostálová - Hasičina

 

DIGITÁLNÍ PRÁCE

DT1

1. místo - Stanislav Zatloukal

2. místo - Daniela Filipová

3. místo - Kristýna Kalašová

DT2

1. místo - Martin Pospíšilík

2. místo - SDH Milenov

3. místo - Jana Lacioková