Zveřejňujeme pro vás Jednací řád pro hlasování per rollam a Dodatek č.1 Jednacího a volebního řádu - čl. 7:

JEDNACÍ ŘÁD PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM - WORD - KE STAŽENÍ

JEDNACÍ ŘÁD PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM - PDF - KE STAŽENÍ