Zveřejňujeme pro vás Jednací řád pro hlasování orgánů SH ČMS per rollam:

JEDNACÍ ŘÁD PRO HLASOVÁNÍ ORGÁNŮ SH ČMS PER ROLLAM - KE STAŽENÍ