Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi patřilo v pátek a sobotu 5. a 6. dubna 2019 několika celostátním jednáním.

Páteční dopoledne zaplnilo školení hospodářů OSH a KSH. Na programu byly především státní dotace MŠMT, podmínky jejich použití a účtování. Mimo jiné prezentoval ekonom SH ČMS Michal Sojka informace k vedení účetnictví, přípravě rozpočtu atd. Tisková mluvčí Jaroslava Čečrdlová vystoupila s tématem public relations - mluvila o informačních zdrojích SH ČMS, možnostech medializace činnosti dobrovolných hasičů a partnerech SH ČMS.

Po obědě už do přibyslavského zámku  přijížděli vedoucí okresních a krajských odborných rad mládeže na celorepublikové setkání. V průběhu jednání se dozvěděli o dotacích MŠMT, pojištění mládeže, přihlašování na soutěže, registraci sportovců, Směrnici sportovních oddílů SDH, registraci kolektivů MH. Dále byla představena nová postřehová hra pro děti a mládež Reflexy, plánovaná změna Směrnice dorostu a informace z oblasti public relatinos.

Navečer se v Hotelu Přibyslav uskutečnilo jednání Ústřední odborné rady vnitroorganizační. Z bodů programu jmenujme - harmonogram VI. sjezdu SH ČMS, Výroční zpráva SH ČMS  za rok 2018, příručka funkcionáře a školení funkcionářů. Tomuto školení již patřila sobota.  Sedmdesát posluchačů vyslechlo příspěvky o informačních zdrojích SH ČMS, o přípravě VI. sjezdu, přípravě a zabezpečení valných hromad 2019/2020, ekonom Ivan Jirota přednášel o hospodaření KSH, OSH, SDH. Mnohé dotazy na místě zodpověděli Miroslav Studník, správce elektronické evidence SDH, a Tereza Švejdová pracovnice vnitroorganizačního úseku SH ČMS.

FOTO

)