Ze shromáždění statostů 24. dubna 2021 si můžete stáhnout následující dokumenty:

USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ OSH - KE STAŽENÍ

ZPRÁVA STAROSTY SH ČMS - KE STAŽENÍ