Metodický pokyn předsedy ÚKRR č. 1/2017 - Provádění kontrolní činnosti pobočných spolků kontrolními a revizními orgány SH ČMS

 

Metodický pokyn

Příloha č. 1 - Zpráva revizora

Příloha č. 2 - Přerdávací protokol