Metodický pokyn předsedy Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS si můžete stáhnout zde:

METODICKÝ POKYN

Příloha č. 1 - ZPRÁVA REVIZORA SBORU PRO VALNOU HROMADU

Příloha č. 2 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL