Jan Slámečka starosta SH ČMS 
Lubomír Janeba první náměstek starosty SH ČMS, vedoucí ÚORVO
Jaroslav Salivar náměstek starosty SH ČMS
Richard Dudek náměstek starosty SH ČMS
Monika Němečková         náměstkyně starosty SH ČMS 
   
Antonín Maděra člen VV, Praha
Oldřich Lacina člen VV, Středočeský kraj
Alois Pazdera člen VV, Jihočeský kraj
Václav Hulec člen VV, Plzeňský kraj
Alois Minář člen VV, Karlovarský kraj
Josef Bidmon člen VV, Pardubický kraj, vedoucí ÚORHM
Jiří Henc člen VV, Ústecký kraj , vedoucí ÚORHS
Jiřina Brychcí členka VV, Liberecký kraj
Jiří Orsák člen VV, Královéhradecký kraj
Ludvík Procházka člen VV, Jihomoravský kraj
Jiří Zips člen VV, Olomoucký kraj
Stanislav Pumprla člen VV, Zlínský kraj
Leo Kuběna člen VV, Moravskoslezský kraj
Luboš Zeman člen VV, kraj Vysočina 
Robert Kučera člen VV, vedoucí ÚORR
Jan Majer člen VV, vedoucí ÚORP
Bohumír Martínek člen VV, vedoucí ÚOROO
Jiří Pátek člen VV, vedoucí ÚORHM, ředitel CHH Přibyslav
Jan Karger člen VV, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele, vedoucí ÚORVz
 
Jan Bochňák předseda ÚKRR
Jan Aulický ředitel Kanceláře SH ČMS
Martin Čížek ředitel ÚHŠ Bílé Poličany
Ivan Jirota ekonom SH ČMS