KE STAŽENÍ

Přítomni: starosta Jan Slámečka, náměstkové starosty: Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, dále ředitel kanceláře SH ČMS Jan Aulický, předseda UKRR Jan Bochňák

Jednání zahájil starosta J. Slámečka, přivítal přítomné a představil harmonogram bodů jednání, které se svolalo k řešení situace předpokládaného vyhlášení nouzového stavu a krizového opatření k akcím v ČR vládou ČR.

 • VV SH ČMS
 • Slámečka nastínil prosbu několika členů na svolání jednání VV SH ČMS v dřívějším termínu než 6. 11. 2020. Vzhledem k připravovanému mimořádnému opatření a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nyní není prostor na přesunutí VV SH ČMS. Na posledním jednání vedení SH ČMS byl již tento návrh avizován, ale vedení se dohodlo pouze na tom, že bude schvalovat ocenění pro členy a mimořádné jednání VV nebude svolávat.
 • k tomuto bodu se rozvinula rozsáhlá diskuse

            Vedení se dohodlo, že bude-li příznivá situace a bude-li možnost pořádat zasedání v počtu odpovídajícímu jednání VV SH ČMS bude toto jednání svoláno na 22. 10. 2020 do jednacího sálu zámku Přibyslav. Jednání 6. 11. 2020 se zruší. 

 • Akce pořádané SH ČMS do konce roku 2020
 • MČR v TFA Svitavy 2020
 • na základě předpokládaného vyhlášení NOUZOVÉHO stavu a KRIZOVÉHO opatření k akcím v ČR vedení SH ČMS navrhlo zrušit připravované MČR v TFA 9. - 10. 10. 2020 ve Svitavách.
 • MČR v TFA 2020 se navrhuje přesunout na náhradní termín 24. 4. 2021, kde budou akceptovány zaslané přihlášky soutěžících, pozvaní rozhodčí a další přípravný personál.
 • Rada represe, která se měla konat při MČR v TFA se též ruší.

Vedení SH ČMS ruší MČR v TFA 2020 a jeho pořádání se přesouvá na termín 24. 4. 2021.  

 

 • Udělení titulu Zasloužilý hasič
 • Plánovaný termín na udělování titulu „Zasloužilý hasič“ 2. až 5. listopadu 2020 se navrhuje zrušit, vzhledem k tomu, že se jedná o rizikovou skupinu seniorů. Náhradní termíny budou určeny v jarních měsících v souvislosti s přípravou plánu práce na rok 2021.

Vedení SH ČMS ruší plánované termíny na udělování titulu „Zasloužilý hasič“ 2. až 5. listopadu 2020.

 • Další akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech doporučuje vedení nepořádat a v případě pochybností o možnosti pořádání akcí doporučuje obrátit se na příslušnou krajskou hygienickou stanici.
 • Další opatření bude vedení zvažovat dle vydaných usnesení vlády ČR k nouzového stavu a krizovému opatření k akcím v ČR.

Jedná se především o plánovaném školení funkcionářů, promoce UDH plánované na 21. 11. 2020 a vyhodnocení PO očima dětí plánované na 27. 11. 2020.

 • sjezd SH ČMS
 • Jan Slámečka nastínil pochybnosti k přípravě VI. sjezdu. Bylo by dobré nastínit varianty pro případné přesunutí konání VI. sjezdu anebo jinou formu konání VI. sjezdu.
 • K tomuto bodu se rozvinula diskuse, ze které vyplynulo založení pracovní skupiny.

Vedení SH ČMS určilo pracovní skupinu Jan Slámečka, Lubomír Janeba a Ing. Jan Aulický k přípravě krizových variant konání VI. sjezdu SH ČMS v případě nepříznivé epidemiologické situace do dalšího jednání VV SH ČMS.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Aulický