KE STAŽENÍ

Záznam z mimořádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 22. 8. 2018 v Praze.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: tisková mluvčí Jarka Čečrdlová a nám. starosty MSH Praha Hartmanová Martina

Vedení SH ČMS se mimořádně sešlo k řešení smutné události, která nastala v životě hasičské rodiny když v sobotu 18. srpna v Přibyslavi náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. 

1) Zahájení

Zahájil I. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, který požádal ředitele Kanceláře o informace k zajištění posledního rozloučení s panem starostou.  

2) Zajištění obřadu

 • zdravotní služba – zajistí Český červený kříž - Hartmanová
 • informovat Policii ČR a Městskou policii o možném dopravním kolapsu - Hartmanová/Salivar
 • řízení dopravy u parkoviště – Hartmanová/MSH Praha
 • vjezd hasičských aut do areálu - šíře 2,5 a výška 3 metry - MSH Praha (Písnice, Zbraslav a Horní Měcholupy)
 • pitný režim a organizace lidí na místě venku i uvnitř - dobrovolníci MSH Praha - Hartmanová
 • objednány ToiToi - Aulický
 • kondolenční knihy před obřadní síň, ve foyer a v obřadní síni - zajistí pohřební ústav
 • živá hudba na nádvoří před obřadem a při odchodu - Aulický
 • houkání vozidel - po skončení obřadu nebo po zaznění státní hymny
 • obrazovky a ozvučení na nádvoří - Yventech - zajišťujeme nebo Ave Media poptáváme
 • fotosekvence fotek starosty na obrazovkách těsně před obřadem – Fire TV
 • fotograf SH ČMS - Vojta, Špačková
 • obřadní síň - kapacita 350 lidí, jen 4 řady na sezení - 2 řady vyhrazeny pro rodinu
 • kondolovat rodině na místě se nebude - oznámí na úvod obřadník
 • obřad - rakev na katafalku, na ní květina od rodiny a brigadýrka
 • vedle rakve čestná stráž - R. Kučera - dbát na stejnou ústroj
 • vedle 4 prapory - SH ČMS, MSH Praha, SDH Braník, SDH Kylešovice vlastní praporečníci – informovat o ústroji
 • vystavená 1 fotografie a podušky s vyznamenáními (od rodiny vyzvednout ta mezinárodní)
 • vystavení zesnulého - rodina si přeje, pokud bude možné, bude zajištěno
 • proslov na přání rodiny pan J. Slámečka (případně J. Salivar)
 • obřad samotný: skladba - proslov hasič – skladba - proslov rodina - 2 skladby. Poslední skladba bude státní hymna
 • informovat, že žádné následné akce se neorganizují
 • info do OSH/KSH/partnerům - oznámení - pondělí - do průvodního mailu uvést, že kondolence mají zasílat na Kancelář, jeden věnec za kraj (možnost objednání přes Kancelář)
 • info KSH/OSH - věnce, příjezd, parkování - úterý a středa
 • KSH info o možnosti vstupu delegace 5. Osob do smuteční síně
 • pokud si neobjednali věnce od Kanceláře, pak umístit před obřadem
 • po obřadu se neplánují další akce (další vzpomínkové akce uspořádat doma)
 • na místě: zahraniční hosty vítá Janeba a Lefner, dovnitř pouští Hartmanová, Aulický a Němečková
 • parkování:
 • parkoviště u krematoria – možné zablokovat 25 míst plus deset ve vedlejší ulici

      - zablokovat 12,00 - 16,00 a zaplatit.  Vedoucí - kontakt má Petr Lorenc

 • zablokován parkovací prostor na Hagiboru
 • účast zatím potvrdil ministr vnitra, představitelé slovenské DPO
 • jasně určit, kdo jde dovnitř do síně: vzhledem ke kapacitě a velké účasti hostů: VV SH ČMS / ÚKRR, zahraniční hosté, politici, starostové KSH, kteří zajistí, že z jejich kraje jde dovnitř 5 lidí/funkcionářů (hejtman, nebo náměstci/ ředitel HZS kraje apod.), vedení GŘ HZS, Kancelář SH ČMS, starostové OSH, GŘ HVP, představenstvo a DR HVP,a.s., Prezidenti České a Moravské jednoty, Vedení Asociace HZS podniků
 • Nezapomenout označit lavice – rodina / GŘ HZS apod.

PIETA MČR v PS Liberec

 • Fotka a vyznamenání - někdo drží na zahajovacím nástupu
 • Smuteční prapor - jen pátek nebo tři dny - tři dny
 • Na prapor SH ČMS smuteční stuhu, praporečníci smuteční pásky na rukáv - zkusit zajistit
 • Stuhy a špendlíky pro závodníky a účastníky a dávat u prezence - dobrovolnost

3) Řízení SH ČMS

- J. Salivar požádal náměstky, aby nastínili představu jak dále vést SH ČMS po skonu starosty.

- J. Slámečka navrhl vést SH ČMS bez starosty do plánovaného sjezdu v roce 2020

- R. Dudek má stejný názor.

- L. Janeba navrhl, aby se především myslelo na rozjeté akce a začít se soustředit na doplňující volby na jarním SS OSH.

Na podzimním SS OSH doplnit do zabezpečení VH možnost navrhovat kandidáta na starostu SH ČMS, tak aby mohl proběhnout celý navrhovací proces přes všechny rozhodovací orgány ve struktuře sdružení.

Na základě schválená dělby práce dále vykonávat všechny funkce a do zvolení nového starosty fungovat jako doposud:

- 1. náměstek má dle Stanov právo jednat za statutární orgán VV SH ČMS a podepisovat důležité dokumenty. Kancelář SH ČMS má svého ředitele, který ji řídí a dodrží její chod

- M. Němečková souhlasí s návrhem p. Janeby, tak aby bylo vše dle našich předpisů.

- J. Slámečka po návrhu a vysvětlení L. Janeby podpořil jeho návrh postupovat dle Stanov SH ČMS.

- J. Aulický podpořil návrh p. Janeby a ubezpečil Vedení že kancelář SH ČMS bude nadále pracovat tak jak doposud pracovala a zabezpečí všechny naplánované a rozjednané akce.

- J. Salivar navrhl další jednání Vedení na datum 6. 9. 2018 v 9.30. Na toto Vedení je zapotřebí pozvat zástupce SH ČMS, kteří jsou členy DR HVP, a.s. za SH ČMS a představenstvo HVP, a.s.

Navrhl vyzvat členy DR HVP, a.s. aby se do doby zvolení nového předsedy DR zdrželi zásadních a nezvratných rozhodnutí.

Dále Vedení požaduje od HVP, a.s. aktuální akcionářskou strukturu HVP,a.s..

- J. Salivar informoval, že se sejde s MV ČR a dohodne společné jednání s Vedením SH ČMS v termínu 15. – 18. 10. 2018. Účast by byla Vedení + starostové KSH.

Dále informoval že bude přítomen na jednání Rady vlády pro NNO, které se uskuteční dne 10. 9. 2018.

Vedení delegovalo L. Janebu na zastupování naší organizace při příležitosti konání národního setkání maďarských hasičů na Balatonu v termínu 21. – 23. 9. 2018.

Zapsal dne  22. 8. 2018   Jan Aulický