ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2019

Příloha č. 1 - organizační struktura

Příloha č. 2 - Zrušení/zánik organizační jendotky - SDH

Příloha č. 3 - Zrušení/zánik organizační jednotky - OSH

Příloha č. 4 - Členský průkaz SH ČMS 

Příloha č. 5 - Členská přihláška a informace k ochraně osobních údajů

Příloha č. 6 - zápisy a změny ve spolkovém rejstříku

   6. 1. Souhlas se sídlem - KSH

    6. 2. Souhlas se sídlem - OSH

    6. 3. Souhlas se sídlem - okrsek

   6. 4. Souhlas se sídlem SDH

    6. 5. Souhlas se sídlem SDH - fyzická osoba 

    6. 6. Souhlas se zápisem - KSH 

    6. 7. Souhlas se zápisem - OSH

    6. 8. Souhlas se zápisem - okrsek

    6. 9. Souhlas se zápisem - starosta sboru

    6. 10. Výpis z usnesení SD OSH

    6. 11. Výpis z usnesení SD SDH

    6. 12. Výpis z usnesení VH okrsku

    6. 13. Výpis z usnesení VH SDH

Příloha č. 7 - vzor dekretu

Příloha č. 8 - průkaz funkcionáře

Příloha č. 9 - průkaz zaměstnanecký

Příloha č. 10 - vzory razítek

Příloha č. 11 - registrační listy a přílohy k reg. listům 

    11. 1a - Registrační list KSH

    11. 1b - Příloha k registračnímu listu KSH

    11. 2a - Registrační list OSH

    11. 2b - Příloha k registračnímu listu OSH

    11. 3a - Registrační list okrsek

    11. 3b - Příloha k registračnímu listu okrsku

    11. 4a - Registrační list SDH

   11. 4b - Příloha k registračnímu listu SDH

Příloha č. 12 - generální plná moc