Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady represe SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Zde naleznete informace o činnosti vyvíjené Ústřední odbornou radou represe a členy této rady.

Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Zde naleznete informace o činnosti vyvíjené Ústřední odbornou radou ochrany obyvatelstva a členy této rady.

Vzdělávání

je pro dobrovolného hasiče zcela nezbytné, což platí samozřejmě i pro oblast ochrany obyvatelstva. Proto jsou na úseku ochrany obyvatelstva zpracovány materiály, které mohou sloužit (a měly by sloužit) k tomu, aby je členové využívali k zvýšení své odbornosti v této oblasti. Své znalosti pak mohou dokázat před zkušební komisí a získat tak v oblasti ochrany obyvatelstva oficiální odbornost v rámci SH ČMS. Kromě těchto písemných materiálů a metodických manuálů jsou na úseku ochrany obyvatelstva pořádány také různé vzdělávací semináře.

 

Zde naleznete metodické manuály, což jsou oficiální dokumenty schválené příslušnými orgány SH ČMS jako dokumenty popisující správné chování a jednání v situacích týkajících se ochrany obyvatelstva.

 

Zde můžete získat vzorové testy pro získání odbornosti SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto testy můžete využít pro ověření vlastních znalostí.

 

Zde naleznete informace o seminářích a dalších vzdělávacích akcích pořádaných na úseku ochrany obyvatelstva SH ČMS. Podrobnější informace o možnostech účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích naleznete přímo u každé akce.

 

 

Preventivně - výchovná činnost

je souhrn organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na obyvatelstvo z důvodu předcházení nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění, prostřednictvím předávání informací o charakteru ohrožení, o možném vzniku mimořádné události a pro sebeochranu a vzájemnou pomoc, k ochraně životů, zdraví, majetku a životního prostředí při nastalé mimořádné události (nelze zaměňovat s propagací)

 

Zde naleznete rady úseku ochrany obyvatelstva, případně převzaté informace například od orgánů Hasičského záchranného sboru České republiky týkající se právě oblasti ochrany obyvatelstva a chování při mimořádných a krizových situací.

 

Zde naleznete materiály, které je možno stáhnout. Jedná se zejména o letáky, informační brožury a další obdobné materiály z oblasti ochrany obyvatelstva.

 

Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady prevence SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Zde naleznete informace o činnosti vyvíjené Ústřední odbornou radou prevence a členy této rady.

Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady vnitroorganizační SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Česká televize je mediálním partnerem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V této sekci naší webové prezentace proto budete nacházet odkazy na reportáže z prostředí našeho sdružení, které Česká televiza odvysílala či plánuje odvysílat

Kontakty Kancelář SH ČMS: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Římská 45, 121 07 Praha 2

IČ: 00442739

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

starosta SH ČMS 

Jan Slámečka 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  222 119 501, 731 155 963

ředitel Kanceláře 

Ing. Jan Aulický

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  222 119 504, 606 690 376

asistentka starosty 

Tereza Vosyková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.222 119 501, 731 594 267

tisková mluvčí 

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  222 119 509, 731 328 859

úsek mládeže

Ing. Monika Němečková

Josef Orgoník

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 506, 606 683 699

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 508, 602 731 808

hasičský sport

Michal Kolka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 572, 702 151 378

ekonomický úsek:

Ing. Ivan Jirota

Ing. Michal Sojka

Bc. Miroslava Halašová

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 510, 608 227 701

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 512

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 513

vnitroorganizační úsek

Dagmar Hladíková

Tereza Švejdová

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 505, 724 079 638

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 571, 724 830 434

 

KSH a OSH

Letošní rok patří připomínání stého výročí vzniku samostatného Československa. Také SH ČMS  se do oslav a připomínání tohoto významného výročí zapojí.

- slavnostní Shromáždění starostů OSH - 21. 4. 2018

- X. propagační jízda SH ČMS

- XXV. hasičská pouť na Svatý Hostýn

- Festival Re: publika 1918 - 2018

- Pyrocar 2018

 

Na jednání Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 8. prosince 2018 zvolí okresní starostové nástupce Karla Richtera, zesnulého starosty SH ČMS. Jeho nástupce povede naše sdružení do VI. sjezdu v roce 2020.

Pokud chtěly sbory dobrovolných hasičů využít svého práva a navrhnout kandidáta na starostu SH ČMS, musely uspořádat valnou hromadu sboru, kde navržení kandidáta odsouhlasili. Okresní sdružení pak, nebo pokud chtěla sama někoho navrhnout, měla svolat shromáždění delegátů sborů, kde byla kandidatura projednána. Návrhy pak měly být do 18. listopadu zaslány na Kancelář SH ČMS a 23. listopadu byla jména kandidátů zveřejněna zde.