Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady represe SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Zde naleznete informace o činnosti vyvíjené Ústřední odbornou radou represe a členy této rady.

Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Zde naleznete informace o činnosti vyvíjené Ústřední odbornou radou ochrany obyvatelstva a členy této rady.

Vzdělávání

je pro dobrovolného hasiče zcela nezbytné, což platí samozřejmě i pro oblast ochrany obyvatelstva. Proto jsou na úseku ochrany obyvatelstva zpracovány materiály, které mohou sloužit (a měly by sloužit) k tomu, aby je členové využívali k zvýšení své odbornosti v této oblasti. Své znalosti pak mohou dokázat před zkušební komisí a získat tak v oblasti ochrany obyvatelstva oficiální odbornost v rámci SH ČMS. Kromě těchto písemných materiálů a metodických manuálů jsou na úseku ochrany obyvatelstva pořádány také různé vzdělávací semináře.

 

Zde naleznete metodické manuály, což jsou oficiální dokumenty schválené příslušnými orgány SH ČMS jako dokumenty popisující správné chování a jednání v situacích týkajících se ochrany obyvatelstva.

 

Zde můžete získat vzorové testy pro získání odbornosti SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto testy můžete využít pro ověření vlastních znalostí.

 

Zde naleznete informace o seminářích a dalších vzdělávacích akcích pořádaných na úseku ochrany obyvatelstva SH ČMS. Podrobnější informace o možnostech účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích naleznete přímo u každé akce.

 

 

Preventivně - výchovná činnost

je souhrn organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na obyvatelstvo z důvodu předcházení nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění, prostřednictvím předávání informací o charakteru ohrožení, o možném vzniku mimořádné události a pro sebeochranu a vzájemnou pomoc, k ochraně životů, zdraví, majetku a životního prostředí při nastalé mimořádné události (nelze zaměňovat s propagací)

 

Zde naleznete rady úseku ochrany obyvatelstva, případně převzaté informace například od orgánů Hasičského záchranného sboru České republiky týkající se právě oblasti ochrany obyvatelstva a chování při mimořádných a krizových situací.

 

Zde naleznete materiály, které je možno stáhnout. Jedná se zejména o letáky, informační brožury a další obdobné materiály z oblasti ochrany obyvatelstva.

 

Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady prevence SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Zde naleznete informace o činnosti vyvíjené Ústřední odbornou radou prevence a členy této rady.

Zde naleznete informace o jednání Ústřední odborné rady vnitroorganizační SH ČMS - zejména se jedná o programy jednání a zápisy z těchto jednání.

Česká televize je mediálním partnerem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V této sekci naší webové prezentace proto budete nacházet odkazy na reportáže z prostředí našeho sdružení, které Česká televiza odvysílala či plánuje odvysílat

Kontakty Kancelář SH ČMS: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Římská 45, 121 07 Praha 2

IČ: 00442739

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

starosta SH ČMS 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  222 119 501

ředitel Kanceláře 

Ing. Jan Aulický

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  222 119 504, 606 690 376

asistentka starosty 

Tereza Vosyková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.222 119 501, 731 594 267

tisková mluvčí 

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  222 119 509, 731 328 859

úsek mládeže

Ing. Monika Němečková

Josef Orgoník

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 506, 606 683 699

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 508, 602 731 808

hasičský sport

Michal Kolka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 572, 702 151 378

ekonomický úsek:

Ing. Ivan Jirota

Ing. Michal Sojka

Bc. Miroslava Halašová

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 510, 608 227 701

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 512

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 513

vnitroorganizační úsek

Dagmar Hladíková

Tereza Švejdová

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 505, 724 079 638

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 119 571, 724 830 434

 

KSH a OSH

Letošní rok patří připomínání stého výročí vzniku samostatného Československa. Také SH ČMS  se do oslav a připomínání tohoto významného výročí zapojí.

- slavnostní Shromáždění starostů OSH - 21. 4. 2018

- X. propagační jízda SH ČMS

- XXV. hasičská pouť na Svatý Hostýn

- Festival Re: publika 1918 - 2018

- Pyrocar 2018